Akció!

POLIFARBE KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL UTÁNTÖLTŐ 1L

Cikkszám: POLIFARBE Kategória: Címke:

1 892Ft (Nettó: 1 490Ft)

Poli-Farbe Kézfertőtlenítő gél
Utántöltő
1 L e

A Poli-Farbe kézfertőtlenítő gél elpusztítja a baktériumokat, gombákat, vírusokat. Egyszerűen használható minden olyan esetben, ahol nincs lehetőség a szokásos kézmosásra, vagy amikor fokozott kézfertőtlenítésre van szükség. A termék a Nemzeti Népegészségügyi Központ által engedélyezett etanol hatóanyag tartalmú kézfertőtlenítőszer.

Formuláció: gél.

Alkalmazási terület: higiénés kézfertőtlenítés.

Alkalmazás: kb. 5 ml kézfertőtlenítő gélt alaposan el kell dörzsölni a kézen, és rászárítani.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idők: a készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. 1-2 adag (kb. 5 ml) gélt juttatunk a tenyérbe, amelyet alaposan eldörzsölünk a kézen. Minimális behatási idő 30 másodperc. A virucid, tuberkulocid hatás eléréséhez a kézfertőtlenítést minimálisan 2 percig kell végezni úgy, hogy az 1 perces kézbedörzsölést követően ismételt kézfertőtlenítő gél adagolásával további 1 perces kézfertőtlenítést végzünk.

Antimikrobiális spektrum: baktérium-, gomba- és vírusölő (baktericid, fungicid, tuberkulocid, virucid).

Engedély szám: HU-2020-IDEIGLENES-1-00012.

Felhasználói kör: lakossági.

Terméktípus: PT1.

Veszély

Veszélyes összetevők: etilalkohol.
Összetétel: etilalkohol, glicerin, hidroxietilcellulóz.
Biocid hatóanyag: etilalkohol 72%, (CAS: 64-17-5).

Figyelmeztető mondatok:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Elhárító intézkedések:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Egyéb figyelmeztetések: más fertőtlenítő- és tisztítószerrel nem keverhető. Kerülni kell az anyag szembe jutását, lenyelését, gőzének belégzését. Elektromos eszközökhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni.

A készítmény felhasználható és forgalmazható: eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, 0 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten 2020. 08. 31-ig.

Gyártási idő: a csomagoláson jelölve.

A gyártó előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatja a csomagolás kinézetét és a termék súlyát. A képek illusztrációk, termékeink a valóságban eltérhetnek.

Shopping Cart

Scroll to Top